Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 23. oktober 10:30 - Tirsdag 24. oktober 16:00

Skodje og Haram kommune - oppmøte 23. oktober 2017 kl. 10.30 på Skodje rådhus (sjå program)

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

Orienteringar (i starten av utvalsmøte)

  • Utvikling av hoppid.no ved rådgivar May Britt Roald/prosjektutviklar Malene Aaram
  • Arbeidet med Marint kunnskapsgrunnlag ved fiskerirådgivar Lisbeth Nervik

Synfaring og møte 23.-24. oktober 2017 - Skodje og Haram

Måndag 23. oktober

Oppmøte:             Skodje rådhus

kl 10.30 - 11.00     Orientering frå Skodje kommune ved ordførar Dag Olav Tennfjord

kl 11.30 – 12.00    Felles buss til Digerneset Næringspark – Lunsj

kl 12.00                Omvisning Digernes Næringspark

kl 13.00                Stette Industriområde – Optimar avd. Stette
                            ved adm direktør Håvard Sætre

kl 14.00                Håhjem industriområde – Vello Nordic, presentasjon
                            av ny produksjonsline

kl 15.00                Retur med buss til Skodje rådhus

kl 15.30                Storfjord Hotell

                            Presentasjon av Region Ålesund, ved Anne Mette Liavåg

                            Orientering om 62 Nord og Hexagon, ved Knut Flakk

kl 17.00                Møte i regional- og næringsutvalet - Storfjord Hotel

kl 20.00                Middag på hotellet

Tirsdag 24. oktober

Oppmøte: Vard sitt nye anlegg i Tennfjord, Tennfjordvegen 113

kl 09.00-11.00     

  • Orientering om omstilling i VARD-konsernet og i to av Vard sine verksemder i Haram, ved Stig Bjørkedal og Frode Klokk, Vard
  • Vard Tennfjord – Orientering og omvisning i det ombygde anlegget
  • Omstilling ved Vard Søviknes – kva gjer ein i krevjande tider?

kl 11.00-11.30      Rolls Royce – nye forretningsmodellar; korleis påverkar det
                             bedriftsutvikling lokalt, ved Jan Petter Hagen, Rolls Royce

kl 11.30-12.00      Lunsj i Vard sine lokale

kl 12.00-13.00      Orientering frå Haram kommune ved ordførar Vebjørn Krogsæter
                             og rådmann Turid Hanken

  • Samfunnsutvikling – utfordringar i ein regional og lokal kontekst
  • FOI-relevane satsingar: Robotek-prosjektet og anna nytt ved Guttorm Ulla eller Arne Tande
  • Eidet Omsorgssenter – introduksjon til eit innovativt og høgteknologisk bygg – noko å lære?

kl 13.15-14.00      Besøk på Omsorgssenteret med vekt på byggtekniske løysingar

kl 14.00                Heimreise

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 66/17 Tildeling hoppid.no - påfyll økonomisk ramme for avklaring av forretningsidear 2017
RN 67/17 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2017
RN 68/17 Nytt utdanningstilbod Ulstein vidaregåande skule - Søknad om støtte
RN 69/17 Høgskulefond   - statusrapport og forslag til løyving i 2017
RN 70/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 4. september 2017
RN 71/17 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2017 (blir ettersendt)
RN 73/17 Overføring mellom rammene til Innovasjon Norge
RN 72/17 Månadsmelding frå NAV september 2017
RS 13/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-08
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet