Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 13. november 13:00 - Mandag 13. november 16:00

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
RN 74/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
RN 75/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal  
RN 76/17 Søknad - Marine for Health (M4H) - auka verdiskaping for marin ingrediensindustri i Møre og Romsdal  
RN 77/17 Søknad om støtte til utvikling av Svendsengarden i Ørsta sentrum  
RN 78/17 Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova  
RN 79/17 Høyring - endring av forskrift av 22. desember 2004 om   akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar  
RN 80/17 Miljøprisen 2017 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
RN 81/17 Månadsmelding frå NAV oktober 2017  
RN 82/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. oktober 2017  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.