Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 5. desember 10:30 - Tirsdag 5. desember 16:00

Fræna kommune: Oppmøte kl. 10.30: Tine Meieriet Elnesvågen, Sjøvegen 4. Utvalsmøte kl. 13.30: Bryggjen i Bud

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

Program

Oppmøte:             Tine Meieriet Elnesvågen, Sjøvegen 4, Elnesvågen

kl. 10.30-11.00     Orientering frå Fræna kommune

kl. 11.00-11.45     Orientering frå Tine Meieriet Elnesvågen og eigarutvalgsmedlem i
                            Tine

kl. 11.45               Avreise til  Vikomar, Indre Harøyvegen 32, Bud

kl. 12.00-12.45     Presentasjon Vikomar og Romsdals Fisk

kl. 13.00-13.30     Lunsj på Bryggjen i Bud

kl. 13.30               Møte i regional- og næringsutvalet – Bryggjen i Bud

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN   83/17 Orientering - Resultat av "Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri"
RN   84/17 Søknad om tilskot til prosjekt «Økt forskning for økt kunnskap» - Implementering av ny velferdsteknologi i Orkide-kommunar
RN   85/17 Søknad om støtte til NCE-prosjekt
RN   86/17 Søknad om tilskot til offentleg uteareal ved Arena Ulstein
RN   87/17 Søknad om tilskot til omstilling og nyskaping i Hareid kommune
RN   88/17 Søknad om tilskot til Sunndal/Surnadal - samarbeid om næringsutvikling 2018-2021
RN   89/17 Søknad om tilskot til utvikling av "Nye Kom Trainee"
RN   90/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering hausten 2017
RN   91/17 Søknad - Fangst og omsetting av ferske rå reker frå Møre og Romsdal
RN   92/17 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018
RN   93/17 Orientering frå Aqua Nor 2017
RN   94/17 Forslag til møtestadar for regional- og næringsutvalet sine møte i 2018
RN   95/17 Månadsmelding frå NAV november 2017
RN   96/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. november 2017
RS   14/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-10
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.