Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 18. mai 10:30 - Torsdag 18. mai 15:30

, NMK, møterom vest 5. etg, Ålesund

Møte i Fagskolestyret 18. mai

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 11.00     Orientering om Campus og NMK v/Kaj B. Westre

Kl. 11.00 -               Omvising

                              Behandling av saker etter saklista

Kl. 12.00 – 12.30     Lunsj

Kl. 12.30 -               Behandling av saker etter saklista

Saker til behandling:

FAG 7/17 Årsrapportar  Fagskolane i Møre og Romsdal studieåret   2015 - 2016
FAG 8/17 Fagskolane - økonomirapportering pr. 30.04.2017
FAG 9/17 Forslag om ikkje å starte opp petroleum ved Fagskolen i Kristiansund for studieåret 2017/18
FAG 10/17 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2017 - 2018
FAG 11/17 Revidert studentreglement for fagskolen i Møre og Romsdal
RS 2/17 Årsrapport helsedirektoratet om bruk av helsefagskolemidlane
RS 3/17 Status for nye fagskolestudier innan havromsteknologi
RS 4/17 Brev frå NOKUT - Fagskolen i Kristiansund - vedtak om   vesentlig endring av fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.