Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 25. januar 10:00 - Onsdag 25. januar 13:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 25. januar

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
     
KO 1/17 Brev sendt skatteetaten vedrørende MVA kompensasjon  
KO 2/17 Generelt kontroll- og tilsynsarbeid - Handlingsplan 2017  
KO 3/17 Tilsyn med revisjonsordninga - Forbundsbasert kvalitetskontroll NKRF  
KO 4/17 Forvaltningsrevisjon 2017 - Framdrifts- og leveranseplan  
KO 5/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/17 - Fylkesveg  
KO 6/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2/17 - Den kulturelle skolesekken  
KO 7/17 Rekneskapsrevisjon - rapportering om status i revisjonsarbeidet  
KO 8/17 Rekneskapsrevisjon - rapportering om skolebesøka  
KO 9/17 Val av revisor for Sentrale kontrollorgan X
KO 10/17 Regnskapsopplæring for kontrollutval  
RS 1/17 Kontrollsjef orienterer - oppfølgingssaker  
RS 2/17 Ny konstituert fylkesrevisjonssjef  
RS 3/17 Møre og Romsdal Revisjon IKS - status  
RS 4/17 Invitasjon og program til fagkonferansar  
RS 5/17 Sekretariatforum - Møte i arbeidsutvalet  
RS 6/17 Evaluering av kontrollutvalet og sekretariatet sitt arbeid  
  Godkjenning av protokoll  

Orienteringar:

  • Til sak 02/17 – «Generelt kontroll- og tilsynsarbeid - handlingsplan», vil kontrollsjef Tor Harald Hustad innleie med ei kort orientering 
  • Til sak 04/17 - «Forvaltningsrevisjon 2017 – framdrifts- og leveranseplan», vil kontrollsjef Tor Harald Hustad innleie med ei kort orientering

 Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

 Tidsplan

10:00:   Saksbehandling

11:30:   Lunsj

12:00:   Saksbehandling av resterande saker

 

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet