Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 2. mars 10:00 - Torsdag 2. mars 11:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 2. mars

Orientering

Juridisk sjef Gudmund Lode vil gi ei orientering om «Styringsstruktur/-fullmakter
og delegasjonsreglement» i fylkeskommunen

Tidsplan
kl 10:00    Saksbehandling
kl 11:30    Lunsj

Møteslutt kl 11:30

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 11/17 Selskapskontroll - overordna analyse
RS 7/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 8/17 Møre og Romsdal Revisjon IKS - status
RS 9/17 Finansrapporter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.