Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 1. november 10:00 - Onsdag 1. november 13:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 1. november

Orientering 

  • I sak KO-50/17 vil rådgivar Eirik Jenssen ved juridisk avdeling orientere om korleis fylkeskommunen førebur innføringa av nye personvernreglar i 2018 (inntil 30 min)
  • I sak KO-51/17 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2017 (inntil 30 min)
  • I sak KO-56/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei orientering om status i arbeidet med overordna analyse som grunnlag for val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018 (inntil 45 min)

Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

Tidsplan

10:00:  Saksbehandling

11:30:  Lunsj

12:00:  Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 13:30

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
KO 50/17 Nytt personvernreglement - Orientering om status og   utfordringar  
KO 51/17 Rekneskapsrevisjon 2017 - Overordna revisjonsstrategi (vedlegg 2 - unntatt off, Offl §13, Fvl §13)  
X
KO 52/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
FR 1/2017 Fylkesveg - drift og vedlikehald
 
KO 53/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 2/2017 Den kulturelle skolesekken (DKS)  
KO 54/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
FR 3/2017 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
 
KO 55/17 Oppfølging av rapport frå eigarskapskontroll  
KO 56/17 Forvaltningsrevisjon 2018 - Orientering om status i   arbeidet med overordna analyse  
RS 24/17 Oppfølgingsliste 7/17 - kontrollsjef orienterer  
RS 25/17 Innkalling til eigar- og representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS  
RS 26/17 Invitasjon til fagsamling i Molde 14. - 16. januar 2018  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.