Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 29. november 10:00 - Onsdag 29. november 15:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 29. november

Orienteringar

  • I sak KO-57/17 vil revisor frå Deloitte orientere om observasjonar og funn knytt til forvaltningsrevisjonsrapportane av NDLA (inntil 50 min)
  • I sak KO-58/17 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knytt til forvaltningsrevisjonsrapporten (inntil 30 min)
  • I sak KO-59/17 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knytt til forvaltningsrevisjonsrapporten (inntil 30 min)
  • I sak KO-60/17 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knytt til selskapsgjennomgangen av Vegamot AS (inntil 20 min)

Tidsplan

kl 10:00:      Saksbehandling

kl 11:30:      Lunsj

kl 12:00:      Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 15:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 57/17 Norsk digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
KO 58/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen
KO 59/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 5/2017: Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar
KO 60/17 Selskapsgjennomgang SK 1/2017: Vegamot AS
KO 61/17 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K351 Haram vgs. BT1
KO 62/17 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018
KO 63/17 Økonomirapport for Sentrale kontrollorgan - pr 31. oktober   2017
RS 27/17 Oppfølgingsliste 8/17 - kontrollsjef orienterer
RS 28/17 Finansrapport pr 31. oktober 2017
RS 29/17 Invitasjon til kursarrangement
RS 30/17 Fagsamling og arbeidsmøte for kontrollutvalet 14.-16. januar 2018
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.