Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 28. februar 10:00 - Tirsdag 28. februar 16:00

Molde

Kompetansebygging i kommunar i Møre og Romsdal - det systematiske folkehelsearbeidet

Kommunane i Møre og Romsdal vert invitert til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar (folkehelseoversikt).

Seminaret finn stad den 28. februar 2017 på Scandic Seilet i Molde.

Seminaret er relevant for folkehelsekoordinator/-rådgivar, planleggar, kommunelege og evt. andre som er involvert i det praktiske arbeidet med folkehelseoversikt. Seminaret kan også vere aktuelt for politisk og administrativ leiing ut frå kommunen sitt ansvar, jf. folkehelselova. 

Det er sendt ut invitasjon til seminaret til kommunane i Møre og Romsdal. Denne invitasjonen finn ein her:

Førebels program for dagen finn ein her:

Påmeldingsfristen er sett til 08.02.2017.

Elektronisk påmeldingsskjema skal nyttast. Skjema finn ein under her:

Påmelding - Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt
  1. Kommune
  2. Om det er nokon som har matallergiar e.l, gi beskjed på e-post til sigri.spjelkavik@mrfylke.no eller på tlf. 71 28 03 04.
    Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysningane i dette skjemaet (namn, kven du representerar og deltaking) blir gjort synleg for andre.
Vis innsendte svar »

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post