Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 3. mai 11:00 - Onsdag 3. mai 15:30

Tingvoll eldresenter, Tingvoll kommune

Møte i eldrerådet 3.mai

Program for dagen:

Kl 11:00             -    Velkommen til Tingvoll

                         -    Orientering frå Tingvoll kommune

                         -    Kort presentasjon frå kvart av dei kommunale eldreråda som møter

                         -    Lunsj

                         -    Nestleiar i fylkeseldrerådet Anne Lise Hessen Følsvik orienterar kort frå kurs i eldrerådsarbeid

                         -    Behandling av saker etter saklista

Saksnr Innhald
   
E 8/17 Kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldrerådet - status for arbeidet
E 9/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre   og Romsdal
E 10/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar
E 11/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka
E 12/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar
E 13/17 Handlingsprogram 2016 - 2019 - status
RS 6/17 Eldrerådet i Ålesund kommune - protokoll frå møte 22. mars  2017
RS 7/17 Sak KF 13/17 Fordeling av tilskot til   friluftslivsaktivitet
RS 8/17 Sak KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.