Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 1. februar 09:15 - Onsdag 1. februar 12:00

Scandic Seilet, Molde

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 1. februar

Saker til behandling:

 

Saksnr Innhald  
     
FF 1/17 Årsmelding 2016  
FF 2/17 Spørsmål om etablering av tilgjengelegheitspris  
FF 3/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede 2017 - orientering om tid og stad  
FF 4/17 Ny møtedato i mai  
FF 5/17 Høyringsnotat - Forskrift om kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)  
FF 6/17 Høyring - NOU 2016:17 På lik linje  
FF 7/17 Høyring til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) 17  
RS 1/17 Kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal  
RS 2/17 Høyring - Retningslinje for bistand frå kommunal personell for personar med spesielle oppfølgingsbehov ved innlegging i Helse Møre og Romsdal HF  
RS 3/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2016/13  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.