Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 1. juni 10:30 - Torsdag 1. juni 15:30

Molde vidaregåande skole, Auditorium G220

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 1. juni

Program:

kl. 10.30  Orientering om Molde vidaregåande skole ved rektor Oddgeir Overå –
                omvisning i skolens nye bygg

kl. 12.00   Lunsj

kl. 12.30  Orientering om beredskapsferjene i fylket ved
                ass. samferdselssjef Magne Vinje.

                Saksbehandling av saker etter saklista

Saksnr Innhald
FF 8/17 Fagplan bibliotek 2017-2020
FF 9/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar
FF 10/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgave og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka
FF 11/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar
FF 12/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
RS 4/17 Sak KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder
RS 5/17 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak
RS 6/17 Sak KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet
RS 7/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-04
RS 8/17 Detaljbudsjett 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.