Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 23. mars 10:30 - Torsdag 23. mars 14:00

Romsdal videregående skole

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. mars

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 12.30     Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -               Behandling av saker etter saklista 

Orientering:

-      Orientering om søkinga for skoleåret 2017-2018 v/seksjonsleiar Geir Løkhaug.

-      Orientering om utviklingsplaner v/byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan

Saker til behandling:

YN-1/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar
YN-2/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka
YN-3/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016
YN-4/17 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2019/2020
RS-1/17 Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2017-2018
RS-2/17 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar   2017
RS-3/17 Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn
RS-4/17 Periode 2016 - 13 Budsjettoppfølging -   Yrkesopplæringsnemnda
RS-5/17 Detaljbudsjett - yrkesopplæringsnemnda 2017
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.