Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 4. mai 10:30 - Torsdag 4. mai 14:00

Fylkeshuset, Molde

Møte i yrkesopplæringsnemnda 4. mai

Saker til behandling:

Orientering:

-      Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017-2021 v/ass fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad.

Saksnr Innhald
   
YN-5/17 Eventuell   uttale til kvalitetsplan for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 -   2021
YN-6/17 Lønn   til lærlingar som deltek på fylkeskommunale lærlingsamlingar
YN-7/17 Bruk av   prøvenemnder som rådgivande yrkesutval
RS-6/17 Inntak   av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skoleåret 2017/2018
RS-7/17

Skoleval

 

  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.