Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. juni 12:00 - Tirsdag 13. juni 13:00

Thon Hotel Fosnavåg

Møte i ungdomspanelet 12. - 13. juni

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 – Lunsj

kl. 1300 – Opning

        - Kulturinnslag

kl. 1330 – Fylkesordførarens tale

kl. 1415 – Besøk frå seksjonsleiar Rita Valkvæ ved kompetansesenter for rus Midt-Noreg og rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Therese Thue Hvattum som vil orientere  om     folkehelseprogrammet, rusførebygging i eit folkehelseperspektiv og kva rolle ungdomspanelet kan ha i dette arbeidet. 

kl. 1530 – Kaffepause

kl. 1600 – Møte 

kl. 2000 – Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 – Møte

kl. 1050 – Kaffepause

kl. 1100 – Møte

kl. 1200 – Lunsj

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UP 14/17 Ungdomspanelet og TV-aksjonen 2017
UP 15/17 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2017
UP 16/17 Nominasjon frå ungdomspanelet i Møre og Romsdal til Årets   barne og ungdomskommune 2017
UP 17/17 HMS for elevar 2017
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.