Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 2. februar 10:00 - Torsdag 2. februar 16:00

Quality Waterfront Hotel, Ålesund

Workshop i bruk av verktyet "Finn lærebedrift"

På finnlærebedrift.no finn du potensielle lærebedrifter, nøkkeltal og indikatorar som er aktuelle i arbeidet med å finne lærebedrifter og utplasseringsplassar for elevar og lærlingar.

Finn lærebedrift er eit nyttig verkty for å bli kjend med næringsliv, lokalt og regionalt.  Slik kompetanse er viktig for rådgivarar, lærarar og skoleleiarar  i arbeidet med utdannings- og yrkesrettleiing.

På utdanning.no finn ein verkty for dei som skal gjere utdanningsval.

1000 – 1200 Innføring i programmet og workshop v/Senter for IKT i utdanninga

1200 – 1245 Lunsj

1245 – 1430 Workshop og oppsummering

Kl 1440 – 1600 NB Berre for rådgivarar og oppfølgingstenesta:  Vi held fram med viktig informasjon i forbindelse med inntak til vidaregåande opplæring hausten 2017.  Inntak, spesialpedagogikk og opplæring i bedrift vil vere til stades.

Alle deltakarane MÅ ta med seg eigen PC.

Påmeldingsfrist 21. januar. Påmeldinga er bindande

Påmeldte som ikkje møter blir fakturert for dagpakke.

Påmelding til Workshop "Finn lærebedrift" Ålesund
Vis innsendte svar »