Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 16. februar 10:30 - Torsdag 16. februar 15:30

Quality Hotel Alexandra, Molde

Inntaksmøte, søkjarar med A-skjema

 

Førebuingane til inntak av elevar som søkjer om fortrinn og individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring skoleåret 2017/2018 er i gang. Søknadsfrist i Vigo for denne søkargruppa er 1. februar.

Utdanningsavdelinga inviterer i den samanheng rådgivarar/spes.ped-ansvarlege ved dei vidaregåande skolane og representantar frå tilhøyrande PPT til det vi i år har valt å kalle «Inntaksmøte».

Alle skolane skal vere representerte på møtet.

Frist for påmelding er 10. februar 2017.

Kontaktpersonar

Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post