Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 15. mars 09:30 - Torsdag 16. mars 13:00

Molde, Høyskolen

hoppid.no Gründerdag og Nettverkssamling 2017

BEST I VERDA

Kan ein gründer i Møre og Romsdal bli best i verda? Gå frå kretsmeister til verdsmeister? Ja, meiner vi! På denne samlinga løftar vi blikket og ambisjonane og viser at det er mogleg å gå frå lokalt til globalt. Vi presenterer gründerar som har gått for gull og verktøy som kan hjelpe på vegen opp og ut. Denne gongen inviterer vi både gründerar og gründerhjelparar med oss til samling!

Presentasjonar frå samlinga 

  ONSDAG 15. MARS | Gründerdag for gründerar og gründerhjelparar
09:30 Registrering | Høyskolen i Molde A-112
10:00 Velkomen, ved May-Britt Roald og Steinar Johnsen
  BEST I VERDA
10:15 Korleis gå frå kretsmeister til verdsmeisterskap?
ved Pål Thorvik Næss, divisjonsdirektør Gründer Innovasjon Norge
  BEST I VERDA FRÅ MØRE OG ROMSDAL
11:00 Historia om verdas beste ost frå Tingvoll
Tingvoll ost, ved Kristin Waagen
11:30 Tradisjon og nyskaping tek av
Mosbøen Gard, ved Åse Torvik
12:00 Lunsj
13:00 Kaffebrennar med stort potensiale
Røst Coffee, Trond Simonsen
13:30 Sporlaus ferdsel med eit smil
eMobility, ved Tomas Bakken
14:15 Pause med noko å bite i
14:45 Kulturmentor i hoppid.no
Carina Stokke, rågivar kultur Møre og Romsdal fylkeskommune og  Linda Cecilie Furulund, KulturBiz  informerer om ny ordning for kreative næringar. 
15:00 Protomore – koblingsboks for nytt og etablert næringsliv
15:30 Mingling, mat og omsyning på ProtoMore Lab
Møt Innovasjon Norge, kulturmentorane, hoppid-no-kontaktar, Lean business og andre gründerhjelparar!
17:00 Avslutning på fagleg program
19:00 Festmiddag med underhaldning | Stuene, hotell Alexandra (for gründerhjelpa)
   
  TORSDAG 16. MARS | Nettverkssamling for gründerhjelparar
09:00 Framtidas hoppid.no | Hjertøya 3
Skal hoppid.no bidra til å løfte gründerane sine ambisjonar, må hoppid.no-nettverket løfte og utvikle gründertenesta. Diskusjon, Malene Aaram Vike
  Møteplass for gründerhjelparane – Hjertøya 3
11:00 Innovasjonsprosjekt med forskningsinnhald - frå ide til prosjekt
Innovasjonsprosjekt-skolen:
Kva ligg i FOU og innovasjonsbegrepet?
Korleis støtte opp under innovasjonsidear og forskning?
Verktøy som kan brukast for å utvikle ein innovasjonsidé til eit innovasjonsprosjekt med forskningsinnhald
Ved Arthur Almestad, regionsansvarleg, Norsk Forskningsråd
12:00 Lunsj
13:00 Nye tenester og endringar frå Innovasjon Norge
ved Alfred Øverland
Gründersenteret, Innovasjon Norge
Elin Botnen Viken og Arild Hornnes
15:00 Gründermobilisering 2017 – ny utlysing
Ved May-Britt Roald
15:30 Avslutning
  Møteplass for landbruket – Hjertøya 4
11:00 Regionalt næringsprogram, Landbruksmelding 2016, lokalmat, Inn på tunet, næringsutvikling og skogbruk m.m. Korte orienteringar frå fylkesmannen
12:00 Lunsj
13:00 Auka sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal
Erfaringar frå prosjektet ved Mathilde Solli Eide
13:45 Innovasjon Norge orienterer om IBU-midlar og andre aktuelle ordningar.
15:30 Avslutning

Påmelding under: Velg pakke for gründerar eller for gründerhjelparar!

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post