Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 27. april 10:00 - Torsdag 27. april 15:30

Alexandra hotell, Bankettsalen

Fagdag minoritetsspråklege

Vi ber om at du gjer deg kjend med tidspunkt for kursstart og kursslutt. Meld frå til kursansvarleg dersom du kjem etter start eller må gå før slutt.

Påmeldinga er bindande. På grunn av bestilling av konferansepakke, vil arbeidsstaden/eininga bli fakturert kr 450,- ved avmelding etter 23. mars.
Dersom du skal melde deg av, ta kontakt med kontaktpersonar for fagdagen.

Påmeldingsfristen er utløpt.

Økonomi:  

Deltakarar frå kommune: Dagpakka på kr 475,- inkludert lunsj, må den enkelte deltakar sjølv gjere opp direkte med hotellet på kursdagen. Eventuelt tilsending av faktura må den enkelte deltakar sjølv avtale med hotellet i god tid før kursdagen.

Deltakarar frå fylkeskommunen og PPT som fylkeskommunen har avtale med: Utdanningsavdelinga dekkjer dagpakka inkludert lunsj.

Målgruppe:

-          Leiarar på kommunalt nivå: Skolefagleg ansvarlege og skoleleiarar, rådmenn, leiarar for flyktningeteneste, vaksenopplæring og opplæringssenter.
-          Leiarar i dei fylkeskommunale skolane
-          Leiarar i PP-tenesta

Innhald:

- Nytt om regelverk/lovendringar

- Nye tilsynstema:  Grunnskoleopplæring for vaksne, tilsyn med kommunane sin forvaltning av introduksjonsloven.                           

- Jobbsjansen

- Inntak til vidaregåande opplæring. Lov og forskrift

- Tilskuddsordningar

- Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå

- Lokale erfaringar

- Samarbeid i praksis

Detaljert program blir lagt fram på fagdagen.

Kontaktpersonar:

Fylkeskommunnen:
Kari Volden: kari.volden@mrfylke.no 
Kari Trøen Aune: kari.troen.aune@mrfylke.no

Fylkesmannen:
Sissel Birgitte Henriksen: fmmrsihe@fylkesmannen.no 
Nicolai Støren: fmmrnist@fylkesmannen.no

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post