Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 19. april 12:30 - Torsdag 20. april 15:30

Thon Hotel Kristiansund

Samordningsseminar Akva forvaltning Midt 2017

Programmet starter med lunsj 12:30 onsdag og er ferdig 15:30 torsdag.  

(Bolk 4 og 5 frå kl. 13:00 torsdag, er kun for forvaltninga) 

Smakebitar frå programmet: 

Onsdag 19. april 

Bolk 1: Landanlegg 

 • Oppdrettsanlegg på land – kjapt kompetanseløft v/ Artec Aqua 
 • Utfordringar med landanlegg - v/ Aud Skrudland, Mattilsynet Region Midt 
 • NVE si konsesjonsbehandling av vannuttak til settefiskanlegg - v/Pernille D. Bruun, NVE 

Bolk 2: Forundersøkelsen 

 • Innleiing av fylkeskommunane 
 • Konsulentane sin erfaring 
 • Fylkesmennene sin erfaring 
 • Fiskeridirektoratet si erfaring – v/Henrik Rye Jacobsen, Fdir Kyst- og havbruksavdelingen, tilsynsseksjonen 

Felles middag kl 19:00.  Fylkeskommunane byr på bacalao! 

Torsdag 20. april 

Bolk 3: Nytt sidan sist 

 • NVE sitt miljøtilsyn av settefiskanlegg – v/Pernille D. Bruun, NVE 
 • Orientering frå kvar myndigheit 
 • Klagesaksbehandling; fristar, samordning og informasjonsflyt 

Bolk 4: Produksjonsområder /vekstregimet 

 • Arbeidet med det nye regelverket – v/Henrik Rye Jacobsen, Fdir Kyst- og havbruksavdelingen 
 • Produksjonsområder og sonedrift sett  i lys av fiskehelsesituasjonen i Midt-Norge – v/Aud Skrudland, Mattilsynet Region Midt 

Bolk 5: Open post 

 • Når fleire vil ha same lokalitet – erfaringar frå Sør-Trøndelag fylkeskommune – v/Ellen Hoel 
 • Andre tema 

Frist for påmelding er 7. april.

Sjå vedlegg for detaljert program.

Bestiller ein rom innan 7.april med koden "24621740 - Møre og Romsdal fylkeskommune" eller linken under kostar romma  955,-.

Dagpakke med lunsj 450,- og uten lunsj 275,-.   

Fylkeskommunen ber deltakarane betale overnatting og dagpakkar.

https://www.thonhotels.no/event/more-og-romsdal-fylkeskommune/  

Meld frå om matallergi til hotellet! 

www.thonhotels.no