Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 10. mai 09:45 - Onsdag 10. mai 14:45

Scandic Hotell, Moloveien 6, Ålesund

Nettverksmøte for rådgivarar - Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre

 1. PROGRAM:

  09:45 – 10:00    Registrering og velkomen

  10:00 – 10:20    Kva og kven er «eigentleg» Marin næring? v/Marint Kompetansesenter

  10:20 – 10:45    Marint Kompetansesenter sin rolle og oppgåve v/Ewa og Ole-Kristian, Marint Kompetansesenter

  10:45 – 11:15    Ymse ansattprofilar og moglegheiter i Marin næring v/Janita Arhaug, Sett Sjøbein

                           10 minutt beinstrekk / pause

  11:25 – 12:00    Innlegg Regionale koordinatorar for karrieredagane v/ Jorunn Øren og Torill S Engeseth

  12:00 – 12:45    Lunsj

  13:15 – 14:45   Bedriftsbesøk hos Brødrene Sperre AS (Ellingsøy)  

  • Innlegg frå Brødrene Sperre AS v/Lene Risbakk, Kvalitetsleder 
  • Innlegg frå Firmenich Bjørge Biomarin AS v/Tormod Thomsen, Dagleg leiar
  • Kort omvising i Brødrene Sperre sine produksjonslokaler   

   PS:   Vi ber om at private/eigne bilar blir nytta til transport til og frå bedriftsbesøk. 

  Med forbehald om at det kan bli små justeringar/endringar i programmet.

Vi ber om at du gjer deg kjent med tidspunkt for møtestart og møteslutt. Meld frå til møteansvarleg dersom du kjem etter start eller må gå før slutt.

Påmeldinga er bindande. Dei som melder seg på og ikkje møter opp, må betale for lunsj.

Påmeldingsfrist: 5. mai 2017.

Kontaktpersonar

Rose Mari Skarset Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 /
Mob. 915 59 917
Send e-post