Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 14. september 10:00 - Torsdag 14. september 15:30

Knutzonlunden, Frei

Partnarskapsforum 2017 - God Helse-partnarskapet

Årets partnarskapsforum i God Helse-partnarskapet har barn og unge som hovudtema. Det er Kristiansund kommune som er vertskap, og forumet vert lagt til Knutzonlunden på Frei.

Målgruppe:
Vi ber ordførar, rådmann, folkehelsekoordinatorar og andre interesserte i partnarskapskommunane samt representantar frå friluftsråda og idrettskretsen sette av dagen til møtet.

Program finn du her:

Påmeldingsfrist er sett til 25.august 2017.

Elektronisk påmeldingsskjema skal nyttast. Skjema finn du under her:

Påmelding - Partnarskapsforum God Helse
  1. Kommune, organisasjon e.l.
  2. Om det er nokon som har matallergiar e.l, gi beskjed på e-post til sigri.spjelkavik@mrfylke.no eller på tlf. 71 25 89 10.
    Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysningane i dette skjemaet (namn, kven du representerar og deltaking) blir gjort synleg for andre.
Vis innsendte svar »

Kontaktpersonar

Rigmor Hustad Holen
Seksjonsleiar
71 28 04 23 / Mob. 930 06 726
Send e-post
Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 /
Mob. 997 89 781
Send e-post