Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 18. oktober 10:00 - Torsdag 19. oktober 14:00

Quality Hotel Alexandra, Molde

Integreringskonferansen 2017

Integreringskonferansen 2017 banner

Vi skal integrere, kvalifisere og sysselsette innvandrarar. Kva kan vi lære av kvarandre sine erfaringar? Korleis kan vi jobbe for at det vert eit felles ansvar?

Konferansen rettar også søkelyset på vekslande innvandringstal og spør kva konsekvensar dette får for kommunane.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV Møre og Romsdal og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviterer til erfaringskonferanse om integrering.

Målgruppe: Rådmenn, ordførarar, politikarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar

 Program:

  DAG 1
1000 Registrering
1030 Velkommen! Grete Teigland, avdelingsdirektør, Fylkesmannen Møre og Romsdal
  Frå rekordhøg til rekordlåg innvandring. Status og utfordringsbilete
1040 Korleis påvirkar svingande innvandringstal arbeidet med integrering i kommunane? Korleis løyse dette framover? 
Nina Gran, fagleder, KS, Nasjonalt utvalg for bosetting
1110 Integrering og kvalifisering – utfordringar, retning og vegen vidare
Fiffi Namungunga, seniorrådgivar, IMDi-Midt
1140 Spørsmål og diskusjon
1200 LUNSJ
  Korleis får vi til ein felles innsats for god integrering?
1300 Trondheim, Årets bosettingskommune 2016. Forankring som suksessfaktor.
Silje Behrens Måsøval, programrådgivar, Arbeidsgiverteam
Gjermund Ringsrød, einingsleiar, Trondheim kommune
1345 PAUSE
1400 Fjell kommune har samla kreftene! Kommunen har samlokalisert tenester og tiltak i Kraftsenter for inkludering. Linda Glomset og Kristine Wold Andersen, rådgjevarar, avdeling for flyktningar og tenesteutvikling , Fjell kommune
1430 Diskusjon i grupper
1445 PAUSE
1500 Korleis kan vi jobbe i lag for å tilby minoritetsspråklege ei vidaregåande utdanning? 
Rettar, tilbod, utfordringar og moglegheiter
Kari Volden, Kari Aune, Inge Lise Trønningsdal, utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune, Borghild Drejer, rektor, Molde voksenopplæringssenter
1600 PAUSE
1615 NAV som aktiv støttespelar i kvalifiseringa til arbeidslivet
Stein Veland, fylkesdirektør, NAV Møre og Romsdal
1645 Oppsummering
1900 Middag (gjeld dei som har bestilt på førehand)
   
  DAG 2
  Målet er å få seg jobb. Korleis?
0900 Har Nærøy kommune knekt jobbkoden?
Nærøy har tett samarbeid mellom kommune og næringsliv gjennom blant anna strategisk næringsplan.
Lars Fredrik Mørch, einingsleiar, innvandringstenesta, Nærøy kommmune
0930 Fagbrev og norsk språktrening i ein pakke
Guttorm Ulla, dagleg leiar, Haram Næring og innovasjonsforum, Haram kommune
1000 PAUSE
1015 Lørenskog – best i landet på arbeidspraksis?
Arbeidsretta opplæring og praksisplassar som virkemiddel.
Hilde Lyngroth Selsing, fagleiar, Isabella Mathiesen, marknadskoordinator, flyktning- og innvandrartenesta, Lørenskog kommune
1100 Sosialt entreprenørskap i Volda
Gartneri og pop-up butikkar. Kvalifiseringsarenaer for fastbuande flyktningar gjennom tverrsektorielt samarbeid.
Espen Kolbræk, prosjektleiar, Volda entreprenørskapslab, Volda kommune
1130 Diskusjon i grupper
1145 PAUSE
  Korleis skaffe vener og ei meiningsfull fritid
1200 Integrering gjennom deltaking i frivillige lag og organisasjonar
Jens Petter Kjøll, dagleg leiar, Aukra frivillighetssentral
1220 PAUSE
1230 Ein smakebit av Fargespill
Integrering gjennom kultur, Jan Hogne Christiansen, Røde kors og Foreningen Kulturhuset Dragen
1315 LUNSJ

 

Med atterhald om endringar.

Påmelding innan 1. oktober 2017. Etter påmelding vil du motta ei kvittering til e-post-adressa du har oppgitt.

 

Kontaktperson Kristin Vestly

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristin.vestly@mrfylke.no

71 28 03 46/91889530

Kontaktpersonar

Kristin Vestly Kristin Vestly
prosjektmedarbeider på hoppid.no
71 28 03 46 /
Mob. 918 89 530
Send e-post