Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 18. oktober 10:00 - Torsdag 19. oktober 15:00

Quality Hotel Alexandra, Molde

Erfaringskonferanse om innvandring og integrering

Vi skal integrere, kvalifisere og sysselsette innvandrarar. Kva kan vi lære av kvarandre sine erfaringar? Kva kan vi gjere på ein betre måte?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviterer til erfaringskonferanse om integrering.

Målgruppe: Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar

PROGRAM:

Dag 1: Vi har fått med oss kommunar som har lukkast med å involvere flyktningtenesta i allesektorar, og som ser integreringa som eit ledd i kommunens utviklings- og næringsarbeid. Tverrfagleg innsats, god forankring på leiarnivå og strategisk retning i kommunale planar er stikkord her.

 • Trondheim kommune (Bosettingsprisen 2016)
 • Fjell kommune (Kraftsenteret for inkludering, utviklingsprosjekt for rask sysselsetting)
 • Giske kommune (på god veg mot målet om god forankring og samordning av integreringsarbeidet)

Nytt om sentrale virkemiddel, ordningar og tilbod:

 • NAV Møre og Romsdal
 • IMDi Midt-Norge
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal (introduksjonsprogrammet)
 • Møre og Romsdal fylkeskommune (utdanningstilbod)

Dag 2: Vi presenterer gode tiltak for sysselsetting og ser på integrering gjennom frivillig arbeid.

 • Nærøy kommune (Steps – nytt prosjekt for at minoritetsspråklege skal kome seg enda raskare ut i utdanning og arbeid)
 • Aukra kommune (integrering gjennom frivillig arbeid)
 • Volda kommune (sosialt entreprenørskap)
 • Haram kommune (språkkurs med fagbrev)
 • Tema: praksisplassar i kommunen
 • ‘Fargespel’ (integrering gjennom song, dans og musikk)

Meir detaljert program vil kome. Atterhald om endringar

Påmelding innan 1. oktober 2017. Etter påmelding vil du motta ei kvittering til e-post-adressa du har oppgitt.

 

Kontaktperson Kristin Vestly

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristin.vestly@mrfylke.no

71 28 03 46/91889530

Påmelding Erfaringskonferanse innvandring og integrering 18. og 19. oktober 2017
Vis innsendte svar »

Kontaktpersonar

Kristin Vestly Kristin Vestly
prosjektmedarbeider på hoppid.no
71 28 03 46 /
Mob. 918 89 530
Send e-post