Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 28. november 09:00 - Tirsdag 28. november 15:30

Molde

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging i arbeidslivet

Målet med dagen er å gje eit fagleg påfyll i forhold rus og arbeidsliv basert på arbeidslivsforsking. Denne opplæringsdagen inngår som ein del av tilbodet i Modul-3 i HMS-opplæringa. 

Vi ønskjer å sette fokus på:

  • kva haldningar og verdiar har Møre og Romsdal fylkeskommune til arbeid med rusmiddelproblematikk
  • samspel mellom arbeidsgivarpolitik og rusmiddelpolitikk 
  • korleis kan/bør vi jobbe førebyggande
  • korleis skal vi opptre når vi identifiserer saker knytta til rusproblem - med utgangspunkt i prosedyrer og Retningsliner for førebygging og oppfølging av rusmiddelproblem.

Målgruppe: Leiarar, tillitsvalte og verneombod/AKAN-kontaktar.

Program og påmeldingskjema blir lagt ut seinare.