Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 29. januar 10:30 - Mandag 29. januar 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Sager til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
U 1/18 T-69/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i   Møre og Romsdal - oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)  
U 2/18 Strategikonferansen 2018 - innspel frå Møre og Romsdal   fylkeskommune til KS  
U 3/18 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve   til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018  
U 4/18 Søknad om sekretariat for Nordsjøkommisjonen- førespurnad   om støtte  
U 5/18 Aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter AS  
U 6/18

Marknads- og konkurransesituasjon ferjeanbod

Ikkje offentleg:   Offl § 23 1. ledd

X

 

RS 1/18

 

Orientering om arbeidet med i Oppreisningsordninga for   tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017

 
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.