Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 11. april 10:30 - Onsdag 11. april 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 11. april

Orientering:

-        Søkjartal og tilbodsstruktur i den vidaregåande opplæringa v/fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Saksnr Innhald
U 24/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017
U 25/18 Endring av budsjett 2018
U 26/18 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og   investering
U 27/18 Campus Kristiansund - programmering
U 28/18 Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt   folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune
U 29/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre   og Romsdal fylkeskommune
U 30/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta -   etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion
U 31/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset -   svar på bestilling frå fylkestinget
U 32/18 Hanne Hægh Ryste - fritak frå verv - suppleringsval
U 33/18 E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.