Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 25. september 09:15 - Tirsdag 25. september 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 25. september

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
U 78/18 Nye etiske retningslinjer
U 79/18 Økonomirapportering per 2. tertial 2018
U 80/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag
U 81/18 Ny selskapsavtale VIGO IKS
U 82/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon   Norge
U 83/18 Eigarskapsmelding for 2017
U 84/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.