Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 29. oktober 10:30 - Mandag 29. oktober 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 29. oktober

Orientering

  • kl 10.30 Orientering om hydrogensatsing i Møre og Romsdal ved teamleiar Bengt Endreseth og rådgivar Lina Vassdal, Energiregion Møre, regional- og næringsavdelinga

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
U 90/18 T 49/18 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om kollektivløysingar - oversendingsforslag frå Yvonne Wold (SV) og Gunn Berit Gjerde (V)  
U 91/18 Ungdommens spørjetime - ungdomspanelet - oversendingsforslag frå Geir Stenseth (FRP), Marit Nerås Krogsæter (SP), Monica Molvær (H) og Victoria Smenes (KRF)  
U 92/18 Sykkylven kommune - klage på vedtak - gbnr. 14/66 -   dispensasjon frå reguleringsplan  
U 93/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet  
U 94/18 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - rapport frå Oxford Research  
U 95/18 Møre og Romsdal fylkeskommune sin uttale til   statsbudsjettet  
U 96/18 Ørsta kommune - klage på frådeling av to tomter til to   fritidsbustader gbnr 119/3, Urke - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8   
RS 9/18 Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern  
U 97/18 Ferjeanbod - Indre Sunnmøre
Ikkje offentleg: Offl. § 23, 3. ledd
 X
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.