Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 19. november 10:30 - Mandag 19. november 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 19. november

Saker til fylkesutvalsmøte 19. november 2018 

Saksnr Innhald Uoff
U 100/18 Program for fylkestinget i Molde 10. - 12. desember 2018  
U 101/18 Ørsta kommune - klage på frådeling av to tomter til to   fritidsbustader, gbnr. 119/3, Urke  
U 102/18 Fv. 64 Atlanterhavstunnelen - innføring av betaling for   nullutsleppskøyretøy  
U 103/18 Ny høyring - Forslag til forskrift om endring av forskrift   om miljømessig sikkerheit for skip og flyttbare innretningar  
U 104/18 Høyring - endringar i lov 21.06.2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy   - yrkestransportlova  

 Saker til fylkesutvalsmøte 20. november 2018

 

Saksnr

 

Innhald

 

Uoff

 

U 105/18 Endring av budsjettet for 2018  
U 106/18 Tal representantar i fylkestinget 2019-2022  
U 107/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal  
U 108/18 Program   for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019  
U 109/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt  
U 110/18

Konkurranseutsetting   bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar  

(Ikkje offentleg: Offl §23, 1. ledd)

X
U 111/18

Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre

(Ikkje offentleg: Offl §23, 1. ledd)

X
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.