Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 15. oktober 12:00 - Tirsdag 16. oktober 17:00

Hotel Union, Geiranger

Møte i fylkestinget 15. - 16.oktober

Program

Måndag 15. oktober:

kl 1200 - Lunsj

kl 1300 - Opning

               - Utdeling av Trafikktryggingsprisen

               - Utdeling av Likestillingsprisen

kl 1400 - Gruppemøte

kl 1530 - Kaffepause

kl 1600 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl 2000 - Middag

Tysdag 16. oktober:

kl 0900 - Ungdommens spørjetime

kl 1000 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl 1030 - 15 min. kaffepause

kl 1045 - Framhald plenumsmøte

kl 1200 - Lunsj

kl 1300 - Presentasjon av Fylkesstatistikken 2017
               v/fylkesplansjef Ole Helge Haugen

kl 1310 - Presentasjon av årsrapport elev- og lærlingombodet
               v/elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden

kl 1320 - Framhald plenumsmøte

kl 1600 - Kaffepause

kl 1630 - Ev. framhald av plenumsmøte – svar på evt.
               interpellasjonar og spørsmål

               - Avslutning 

Saker til behandling

Saksnr Innhald
T 37/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 "Regionale utviklingsmidler"
T 38/18 Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017
T 39/18 Nye etiske retningslinjer
T 40/18 Økonomirapportering per 2. tertial 2018
T 41/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag
T 42/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon Norge
T 43/18 Eigarskapsmelding for 2017
T 44/18 Vedtektsendring - stemmerett for representantar for tilsette og studentar i Fagskolestyret i Møre og Romsdal
T 45/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen (blir behandla i fylkesutvalet 15. oktober)
T 46/18 Skredsikringsprosjekt  fv. 63 Korsmyra - Indreeide - Finansiering (blir behandla i fylkesutvalet 15. oktober)
T 47/18 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) om reduksjon av plast i naturen
T 48/18 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) om oppretting av klimapartnernettverk
T 49/18 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om kollektivløysingar
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.