Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 10. desember 12:00 - Onsdag 12. desember 15:30

Quality Hotel Alexandra, Molde

Møte i fylkestinget 10. - 12. desember

Måndag 10. desember:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

   - Utdeling av miljøprisen

   - Utdeling av fylkeskulturprisen

   - Behandling av saker etter saklista

kl. 1400 - Orientering om økonomiplanarbeidet 2019-2022 v/fylkesrådmannen

kl. 1430 - Gruppemøte/kaffepause

kl. 1600 - Presentasjon av ungdomspanelet v/leiar Urtè Karanauskaitè

kl. 1605 - Framhald plenumsmøte

kl. 2000 - Middag

 

Tysdag 11. desember:

kl. 0900 - Plenumsmøte med behandling av sak om Nordøyvegen

kl. 1030 - 15 min. kaffepause

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1400 - Framhald plenumsmøte med behandling av Økonomiplanen 2019-2022

               med budsjett for 2019

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Framhald plenumsmøte

kl. 2000 - Julemiddag

 

Onsdag 12. desember:

kl. 0900 - Presentasjon av mobbeombod Kristin Øksenvåg

kl. 0905 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl. 1030 - 15 min. kaffepause

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Ev. framhald av plenumsmøte m/behandling av resterande saker,

               svar på interpellasjonar og spørsmål

               Avslutning

Saker til behandling:

Saksnr Innhald Uoff
     
T 51/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018 "Kvalitet i   lærebedrifter og oppfølging av lærlingar"  
T 52/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018 i   Trafikkterminalen Kristiansund AS  
T 53/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS  
T 54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund  
T 55/18 Vurdering av fylkeskommunen sin økonomisk bærekraft  
T 56/18 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019  
T 57/18 Endring av budsjettet for 2018  
T 58/18 Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5  
T 59/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for   2019  
T 60/18 Tal representantar i fylkestinget 2019-2022  
T 61/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre   og Romsdal  
T 62/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli   programfylke frå 2019  
T 63/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt  
T 64/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet  
T 65/18 Konkurranseutsetting bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula   og Giske kommunar X
T 66/18 Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre X
T 67/18 Interpellasjon frå Gunn Berit Gjerde vedr. kjeldesortering   på ferjene  
T 68/18 Spørsmål frå Victoria Smenes vedr. avtale om skoleplass   ved Tøndergård skole- og ressurssenter  
     

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.