Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 8. februar 10:30 - Torsdag 8. februar 15:30

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
UD 2/18 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2020/2021
UD 3/18 Skolevalet 2017
UD 4/18 Budsjettendring februar
UD 5/18 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal
UD 6/18 Orientering om skolesatsinga for barn og unge busett i   barrneverninstitusjon i Møre og Romsdal
UD 7/18 Psykisk helse - orientering

 

RS 1/18

 

Møteplan for utdanningsutvalet 2018

RS 2/18 Periode 2017 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningautvalet
RS 3/18 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar   2018
RS 4/18 Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for   skoleåret 2018-2019
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet