Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 6. september 09:30 - Torsdag 6. september 15:30

Romsdal videregående skole

Møte i utdanningsutvalet 6. september

Saker til behandling:

Orientering:

-        orientering om skoleåret 2017/18

-        rutiner ved heving av lærekontrakt

-        orientering om formidlingstal for lærlingar

-        årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2017

Saksnr Innhald
UD 28/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag
UD 29/18 Ny selskapsavtale VIGO IKS
UD 30/18 Vurdering av kompetansen til personell som utfører   spesialundervisning i Vgo i Møre og Romsdal
UD 31/18 Evaluering av vedtak om oppfølgingstenesta (OT) i Møre og   Romsdal
UD 32/18 Møteplan 2019 - Utdanningsutvalet
UD 33/18 Utdeling av pris - Årets lærling i Møre og Romsdal
RS 17/18 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2017
RS 18/18 Formidling til læreplass 2018
RS 19/18 Uttale frå ungdomspanelet - søknad om prøveprosjekt med   skriftleg eksamen før russetida
RS 20/18 Periode 2018 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 21/18 Periode 2018 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 22/18 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem
RS 23/18 PC-ordning skoleåret 2018/19
RS 24/18 Hovedinntaket 2018/2019
RS 25/18 2.gongs inntak til skoleåret 2018/2019
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.