Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 25. oktober 10:30 - Torsdag 25. oktober 15:30

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde

Møte i utdanningsutvalet 25. oktober

Orienteringar fellesmøte med yrkesopplæringsnemnda:

 

  • Orientering om Ungt Entreprenørskap v/dagleg leiar Sissel Tegelsrud Kolstad
  • Presentasjon av årsrapport elev- og lærlingombodet 2017/2018 v/elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden
  • Orientering om skolebruksplanarbeidet v/seksjonsleiar Geir Løkhaug
  • Statistikk formidling v/rådgivar Torbjørn Digernes Jakobsen

Orienteringar:

  • Orientering om avtalar for grenseelevar v/seksjonsleiar Geir Løkhaug
  • Orientering om kjøp av kommunale tenester – Tøndergård skole og ressurssenter v/seksjonsleiar Geir Løkhaug
  • Utdanningstilbod innvandrarar v/rådgivar Inger Lise Trønningsdal

Saker til behandling:

UD 34/18 Heving av lære- og opplæringskontrakter  
UD 35/18 Velferdsteknologi på utdanningsprogram for   helsearbeidarfag  
UD 36/18 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2017 - 2018  
UD 37/18

Korleis betre skolehelsetenesta i vidaregåande skole

 

 
RS 26/18 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal  
RS 27/18 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2017 - 2018  
RS 28/18 Innhenting av avgangselevar våren 2019  
RS 29/18

Orientering om utdanningstilbodet til vaksne minoritetsspråklege   og innvandrarar i Møre og Romsdal

 

 
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.