Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. november 13:00 - Mandag 12. november 18:00

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde

Møte i utdanningsutvalet 12. november

Kl 10.30 – 12.15: Orientering om økonomiplan med budsjett,

Quality Alexandra, Molde

Kl 13:00:  Behandling av saker etter saklista

Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

Saksnr Innhald
   
UD 38/18

I UNG - Tiltak til   ungdom som er i oppfølgingstenesta (OT)

Orientering om konkurransegrunnlaget er unntatt   off./tauhetsbelagt

UD 39/18 Skolebruksplan 2019-2020
UD 40/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

 

RS 29/18

 

Periode 2018 - 10 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet

 

 

Godkjenning av protokoll