Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 7. februar 10:00 - Onsdag 7. februar 17:00

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

Program:

Kl. 10.00 – 12.00     Orientering om bypakkane, møterom 101
Kl. 12.00 – 12.30     Orientering om biogass v/Biogass Møre
Kl. 12.30 – 13.00     Lunsj
Kl. 13.00                 Møte i samferdselsutvalget, møterom 700

Orienteringar:

-          Ideverksted Smart transport i Blue Innovation arena
-          Innspill/anbud riksvegferjene v/Statens vegvesen
-          Bompenger E39 v/Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 1/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til   konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring
SA 2/18 Utbygging av gang- og sykkelvegar i perioden 2018 -2021
SA 3/18 Fornying/forsterkningsprogram for fylkesvegar i 2018
SA 4/18 Høyring - omklassifisering av rv. 70 Meisingset-Saghøgda i   Tingvoll kommune
SA 5/18 Høyring - omklassifisering av E136 i samband med   Vågstrandtunnelen
SA 6/18 Anløpsavgifter for ferjer og hurtigbåtar i fylkeskommunale   kontrakter
SA 7/18 Søknad om fråvik - Veglys TS-tiltak Tresfjorden vest -   Vestnes kommune
SA 8/18 Vedlikeholdstiltak fv. 390 - Steinvågbrua
SA 9/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråviksøknad bergoverdekkning
SA 10/18 Fv. 129 Giske kommune - forskottering Skulevegen
SA 11/18 Revisjon av rammeplan for avkøyslar og innføring av   differensierte byggegrenser
SA 12/18 Handlingsprogram Samferdsel 2018
SA 13/18 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport - 2017
SA 14/18 Orientering om ruteendringar 2018 – ferjer
RS 1/18 Pågående prosjekt for nullutslippshurtigbåt mellom   Trøndelag og Møre og Romsdal
RS 2/18 Vurdering av behov for selskapsvognløyve i   Ålesund-regionen (Giske, Sula og Ålesund kommunar)
RS 3/18 Kollisjonssikkerhet i buss
RS 4/18 Utvidet TT- ordning- Rapportering 2017
RS 5/18 Søknad om midler til utvidet TT- ordning 2018
RS 6/18 Trasevalg NX146 Ulsteinvik - Oslo
RS 7/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017
RS 8/18 Riksvegferjene i Møre og Romsdal - uttale
RS 9/18 Svar på søknad som gjeld oppseiing av ruteløyve
i Molde og redusert rutekøyring med hotellshuttle i Kristiansund

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.