Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 5. september 10:30 - Onsdag 5. september 15:30

Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Møte i samferdselsutvalet 5. september

Orienteringar:

- Vegstikkeprosjekt v/Peder Kristian Strømsvåg

- Sundbåten v/Sven Erik Olsen

- Utfordringar innan samferdsel i Vanylven kommune v/Lena Landsverk Sande, Vanylven kommune

- Anbud Ålesund 2021 v/Svein Iver Aarskog og Jesper Wiig, samferdselsavdelinga

Saker til behandling

SA   40/18 Møteplan   2019 - Samferdselsutvalet - Plannemnd for samferdselsutbygging -   Fylkestrafikktryggingsutvalet
SA   41/18 Søknad   om fråvik - Reinsvikkrysset rv.70 og fv. 265 Kvalvågveien
SA   42/18 Søknad   om fråvik - fv. 267 Vadsteinsvikveien - Kristiansund kommune
SA   43/18 Søknad   om fråvik - rekkverk ved fv. 421 i Kristiansund kommune
SA   44/18 Status   på utbetring av nedklassifiserte vektgrenser ved fylkesvegbruer
SA   45/18 Redusert   standard - tilbod til mjuke trafikantar
SA   46/18 Linge   bussholdeplass - finansiering
SA   47/18 Todalsfjordprosjektet   - finansiering av planprosess og vidare finansiering
SA   48/18 Akutte   utbetringstiltak fv. 64 Hamresvingen i Rauma og fv. 421 Kranavegen i   Kristiansund
SA   49/18 Giske   kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen
SA   50/18 Bompengeberekning   Børdalslina - trinn 1
SA   51/18 Smartere   transport i Norge - finansiering av eigenandel
SA   52/18 Søknad   om forskottering for bygging av gang- og sykkelveg til Jevika i Nesset   kommune
SA   53/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt 
RS 22/18 Budsjettoppfølging   jan-juni 2018 

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.