Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. november 13:00 - Mandag 12. november 16:00

Fylkeshuset, Molde - rom 700

Møte i samferdselsutvalet 12. november

Tid:

kl. 10.30 – 12.15   Orientering om økonomiplan med budsjett,
Quality Hotel Alexandra, Molde

kl.   13:00 Behandling av saker etter   saklista
Møterom   700, Fylkeshuset, Molde

Saker til behandling:

SA 66/18 Takstsak 1-2019
SA 67/18 Fordeling av midler til trafikktryggingstiltak med   kommunetilskot (50/50) store tiltak
SA 68/18 Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband
SA 69/18 Fv. 64 Atlanterhavstunnelen - innføring av betaling for   nullutsleppskøyretøy
SA 70/18 Høyring - endringar i lov 21.06.2002 nr 45 om   yrkestransport med motorvogn og fartøy - yrkestransportlova
SA 71/18 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av   behovsprøvinga 
RS 28/18 Budsjettoppfølging jan-okt 2018 
SA 72/18 Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre Unntatt off etter off.   lova § 23 1. ledd 

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.