Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 5. desember 10:30 - Onsdag 5. desember 15:30

Fylkeshuset, Molde - rom 700

Møte i samferdselsutvalet 5. desember

Orienteringar:

  • Todalsfjordprosjektet v/planprosjektleiar Bjarne Otnes, Statens vegvesen
  • G/S-veg Brungot – Mosflatevegen v/planprosjektleiar Bjarne Otnes, Statens vegvesen
  • G/S-veg Bådalen – Vebenstad v/planprosjektleiar Jøran Eilertsen, Statens vegvesen
  • G/S-veg Kranavegen/Hamresvingen og Tornes – Kjørsvika v/prosjektleiar Arild Vikan, Statens vegvesen
  • Veibust v/avd.dir. Ole Jan Tønnesen, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 76/18 Søknad om ruteløyve for å drive hotellshuttle mellom   hotella i Molde og flyplassen
SA 77/18 Søknad om ruteløyve for drift av flybuss mellom Ålesund og   Ålesund Lufthavn Vigra
SA 78/18 Søknad om ekspressbussrute på strekninga Vestnes - Oslo   Lufthavn Gardermoen
SA 79/18 Overføring av fiskerihamner til Møre og Romsdal   fylkeskommune - orientering
SA 80/18 Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband
SA 81/18 Mobildekning Trollstigen - orientering
SA 82/18 Søknad om fråvik - stigningsnivå på gang- og sykkelveg til   busslomme fv. 64 Årødalen
SA 83/18 Høring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av   behovsprøvinga
SA 84/18 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63 
RS 29/18 Gang- og sykkelvegen Jevika - vedtak - Hargaut –   Hammervoll - omtalt som gang- og sykkelvegen til Rød
RS 30/18 Konsekvenser for Eksportvegen ved å stå utenfor regionalt   bompengeselskap 
RS 31/18 Utdjuping av Hjertøysundet – Molde kommune
RS 32/18 Svar frå Kystverket vedr. utdyping av Hjertøysundet
– Molde kommune

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.