Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 28. mai 10:30 - Mandag 28. mai 12:15

Fylkeshuset, Molde - rom 111

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging 28. mai

Saker til behandling:

PNS-7/18 Rapportering per 1. tertial og forslag om omdisponering/   budsjettendring 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.