Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 21. august 15:30 - Tirsdag 21. august 17:30

Vik Ørsta AS, Ørsta

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging 21. august

Plan/program for dagen

kl 10.20 - 10.45   Synfaring gangveg E39 – Hjellen – Barstadvika (Ref. RS 11/18)  

kl 10.45 - 11.15   Frå Barstadvika – Åmdalen (Ørsta kommune) 

kl 11.15 - 11.45   Synfaring Åmdalen – med ordfører, grendelag etc. (Ref. RS 7/18)

kl 11.45 - 12.00   Frå Åmdalen – Ørsta sentrum

kl 12.00 - 12.15   Synfaring Ørsta sentrum kollektiv 

kl 12.30 - 13.00   Lunsj hos Vik Ørsta

kl 13.00 - 14.00   Omvisning hos Vik Ørsta med møter i samme lokale etterpå

kl 14.00 - 15.30   Møte FTU

kl 15.30 - 17.30   Møte PNS

Saker til behandling

Saksnr Innhald
PNS-11/18 Diverse orienteringar til møte i Plannemnd for samferdselsutbygging 21. august 2018
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.