Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 28. mai 12:30 - Mandag 28. mai 15:30

Fylkeshuset, Molde rom 111

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Saker til behandling:

FTU 3/18 Orientering om status for mindre ts tiltak for 2018 og   prioritering av tiltak for 2019
FTU 4/18 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 
RS 5/18 Rapport Team#
RS 6/18 Notat til FTU møtet 28. mai 2018 - Utdeling av   refleksvestar til barneskoletrinnet
RS 7/18 Invitasjon til synfaring/behov for gangveg i Åmdalen,   Ørsta kommune
RS 8/18 Orientering av vedtak på fartsgrensesaker (iht FTU   årshjul)
RS 9/18 Budsjettoppfølging januar - april 2018 
RS 10/18 Aksjoner mot pirattaxi

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.