Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 21. august 14:00 - Tirsdag 21. august 15:30

Vik Ørsta AS, Ørsta

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 21. august

Plan/program for dagen

kl 10.20 - 10.45   Synfaring gangveg E39 – Hjellen – Barstadvika (Ref. RS 11/18)  

kl 10.45 - 11.15   Frå Barstadvika – Åmdalen (Ørsta kommune) 

kl 11.15 - 11.45   Synfaring Åmdalen – med ordfører, grendelag etc. (Ref. RS 7/18)

kl 11.45 - 12.00   Frå Åmdalen – Ørsta sentrum

kl 12.00 - 12.15   Synfaring Ørsta sentrum kollektiv 

kl 12.30 - 13.00   Lunsj hos Vik Ørsta

kl 13.00 - 14.00   Omvisning hos Vik Ørsta med møter i samme lokale etterpå

kl 14.00 - 15.30   Møte FTU

kl 15.30 - 17.30   Møte PNS

Saker til behandling

Saksnr Innhald
FTU 5/18 Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning
FTU 6/18 Orientering om status mindre ts tiltak for 2018 og prioriteringar for 2019
FTU 7/18 Status rapport på Team# - spissa ungdomssatsing innafor trafikktryggleik
FTU 8/18 Trafikksituasjonen langs fv 45 Vikebygdvegen i Volda kommune
FTU 9/18 Orientering om trafikktryggingssitasjonen på Ellingsøya
FTU 10/18 Trafikktryggingsprisen 2018
RS 13/18 Fv. 650 Steinholt - kryssing for skolebarn over kommunal veg - Prestegardsvegen
RS 14/18 E39 Gangveg Hjellen i Barstadvika
RS 15/18 Budsjettoppfølging jan-juni 2018
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.