Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 30. august 10:30 - Torsdag 30. august 14:00

Fylkeshuset, Molde

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. august

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
YYN-9/18 Utdeling av pris - Årets lærling i Møre og Romsdal
YN-10/18 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2017
YN-11/18 Formidling til læreplass 2018
YN-12/18 Kristine Lie Brevik - fritak frå verv - suppleringsval
YN-13/18 Nytt varamedlem til yrkesopplæringsnemnda frå KS
RS-7/18 Periode 2018 - 6 Budsjettoppfølging -   Yrkesopplæringsnemnda
RS-8/18 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2018
RS-9/18 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren   2018
RS-10/18 Prøveinntak - våren 2018
RS-11/18 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering   2 og eksamen - skoleåret 2017-2018
RS-12/18 PC-ordning skoleåret 2018/19
RS-13/18 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem
RS-14/18 Hovedinntaket 2018/2019
RS-15/18 2.gongs inntak til skoleåret 2018/2019
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.