Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 20. september 10:30 - Torsdag 20. september 14:00

Møterom 102, Fylkeshuset

Møte i fagskolestyret 20. september

Orientering:

-          møte med Nokut og status i tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

-         status i arbeidet med søknad om godkjenning av studium i Havromsteknologi

-         OU-prosessen

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
FAG 11/18 Inntaket til Fagskolen i Møre og Romsdal 2018 - 2019
FAG 12/18 Økonomirapportering pr. 31. august 2018
FAG 13/18 Møteplan 2019 - Fagskolestyret
RS 3/18 Utkast til rapport - akkreditering av Havromsteknologi - Havbruk   og driftsledelse ved Fagskolen i Kristiansund
RS 4/18 Avslutning av tilsyn med teknisk fagskoleutdanning -   Fagskolen i Ålesund
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.