Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 26. september 10:30 - Onsdag 26. september 15:30

Molde rådhus. rådhussalen (baksalen)

Møte i eldrerådet 26. september

PROGRAM FOR DAGEN:

Første del av møtet:

10:30 – 10:45         Opning ved ordfører Torgeir Dahl

10:45 – 11:15         Ny helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2018 – 2025, ved helsesjef Henning Fosse

11:15 – 11:35         Eldrerådet i nye Molde kommune 2020 ved leder av Molde eldreråd, Arild Gunnar Vikhagen.

Eldreråda i Nesset og Midsund kommune er invitert. Runde rundt bordet om arbeidet i dei andre eldreråda.

12:00 – 12:30         Lunsj

Andre del av møtet:

12:30 –                  Møte i fylkeseldrerådet – ordinært møte med behandling av saker på sakslista

Til orientering:

Informasjon/Innspel til morotur versjon 2.0 og gradering av turar for rullestolbrukarar ved rådgivar Petter Jenset

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
E 10/18 Møteplan 2019 - Eldrerådet
E 11/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og rådet   for likestilling av funksjonshemma

 

RS 7/18

 

Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6

RS 8/18 Status fylkeseldrekonferansen
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.