Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 13. november 10:30 - Tirsdag 13. november 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i eldrerådet 13. november

Orienteringar

  • Orientering om plan for eldre ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm 
  • Orientering om program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 ved rådgivar Marita H. Halvari 

Saker til behandling

Saksnr Innhald
E 12/18 Høyringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv.
E 13/18 Leve hele livet - korleis utvalet vil jobbe med Meld. St. 15 (2017-2018)
E 14/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019
RS 9/18 Leve hele livet - 48 millioner kroner til å forbedre   eldrereformen
RS 10/18 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018/10
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møte.