Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 24. januar 10:00 - Onsdag 24. januar 15:00

Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114

Møte i kontrollutvalet 24. januar

Orientering

  • I sak KO-01/18 vil byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Skuseth Brækkan frå byggje- og eigedomsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehald skolebygg», samt gi ei orientering om korleis byggjeprosjekta i fylkeskommunen blir styrt (inntil 30 min)
  • I sak KO-02/18 vil seksjonssjef Per Ove Nydal frå samferdselsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Fylkesveg – drift og vedlikehald» (inntil 20 min)
  • I sak KO-03/18 vil seksjonssjef Ragnhild Holsvik frå kulturavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Den kulturelle skolesekken (DKS)» (inntil 20 min)
  • I sak KO-09/18 vil oppdragsansvarleg revisor Veslemøy Ellinggard frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om status i rekneskapsrevisjonsarbeidet (inntil 20 min)

Tidsplan

10:00 – 11:20         Orientering om Romsdal vidaregåande skole og byggeprosjektet
                               v/rektor Ivar Rød

Omvising ved aktuelle deler av skolen.

11:20 – 12:00         Lunsj

12:00:  Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 15:00

Saksnr Innhald Uoff
KO 1/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/16 "Drift og vedlikehald av skolebygg"  
KO 2/18 Tilbakemelding til rapporten FR 1/17 "Fylkesveg - drift og vedlikehald"  
KO 3/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/17 "Den kulturelle skolesekken (DKS)"  
KO 4/18 Tilbakemelding til rapporten "Eigarskapskontroll - melding om utført kontroll av eigarskapsoppfølginga"  
KO 5/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 4/17   "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen"  
KO 6/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 5/17 "Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar"  
KO 7/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Norsk digital læringsarena (NDLA"  
KO 8/18 Oppfølging av revisjonsrapport frå selskapsgjennomgang SK 1/17 "Vegamot AS"  
KO 9/18 Rekneskapsrevisjon 2017 - rapportering om status i revisjonsarbeidet (vedlegg 2 er ikkje off. jf Offl §13, Fvl §13)

 

X

KO 10/18 Justering av prosjektplan vedkomande selskapskontroll
SK 3/17 Vigo IKS
 
KO 11/18 Forvaltningsrevisjon - Leveranse og framdriftsplan for 2018  
RS 1/18 Oppfølgingsliste 1/18 - kontrollsjef orienterer  
RS 2/18 Evaluering av kontrollsekretariatet  
RS 3/18 Orientering NDLA  
  Godkjenning av protokoll  

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.