Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 28. februar 10:00 - Onsdag 28. februar 14:00

Fagskolen i Ålesund - møterom på fagskolens lokaler ved (NMK2), Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Møte i kontrollutvalet 28. februar

Orienteringar 

  • I sak KO-12/18 vil forvaltningsrevisor frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knytt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering» (inntil 30 min)
  • I sak KO-13/18 vil revisor frå Møre og Romsdal Revisjon IKS observasjonar, funn og tilrådingar knyt til rapporten frå selskapsgjennomgang av Varde AS (inntil 15 min)
  • I sak KO-15/18 vil fylkesutdanningssjef Erik Brekken frå utdanningsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs» (inntil 10 min)
  • I sak KO-16/18 vil fylkesutdanningssjef Erik Brekken frå utdanningsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen» (inntil 10 min)
  • I sak KO-17/18 vil fylkesutdanningssjef Erik Brekken frå utdanningsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar» (inntil 10 min)

Tidsplan

10:00 – 12:00:        Saksbehandling etter sakslista

12:00 – 12:30:        Lunsj

12:30 – ca kl 14:00 Orientering om Fagskolen i Ålesund v/rektor Alf Furland,
                               samt påfølgjande omvising ved aktuelle deler av skolen.

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO   12/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering
KO   13/18 Selskapsgjennomgang SK 2/2017: Varde AS
KO   14/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 1/2018: Svart økonomi,   arbeidslivskriminalitet og "sosial dumping"
KO   15/18 Tilbakemelding  til rapporten FR 3/2017 "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid   i vgs"
KO   16/18 Tilbakemelding til rapporten FR 4/2017 "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen"
KO   17/18 Tilbakemelding til rapporten FR 5/2017 "Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar"
KO   18/18 Budsjettendring 2018 - disponering av budsjettrammer for Sentrale kontrollorgan
KO   19/18 Møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet i 2018
RS 4/18 Oppfølgingsliste 2/18 - kontrollsjef orienterer
RS 5/18 Finansrapport
RS 6/18 Informasjon om behandling av NDLA i Hordaland fylkeskommune
RS 7/18 Kursinvitasjonar
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.