Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 29. august 10:00 - Onsdag 29. august 14:00

IKA Møre og Romsdal, Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund

Møte i kontrollutvalet 29. august

Orientering 

  • I sak KO-37/18 vil personvernombod Thea Rølsåsen og rådgivar Eirik Jenssen i Møre og Romsdal fylkeskommune, orientere nærare om fylkeskommunen sin organisering og arbeid med tilpassing til ny personvernlov (inntil 30 min)
  • I sak KO-43/18 vil kontrollsjef orientere nærare om status i gjennomføringa av handlingsplan for generelt kontroll- og tilsynsarbeid (inntil 20 min)
  • I sak KO-46/18 vil kontrollsjef orientere nærare om enkelte sentrale punkt i utkast til oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS (inntil 20 min)

Tidsplan

kl 10:00 – 10:30         Omvisning i Interkommunalt Arkiv (IKA) sine lokalar

kl 10:30 – 11:00         Orientering om Interkommunalt Arkiv (IKA) ved
                                   dagleg leiar Geir Håvard Ellingsseter

kl 11:00 – 11:30         Orientering i tilknyting til sak KO-37/17, ved 
                                   personvernombod Thea Rølsåsen og rådgivar Eirik Jenssen

kl 11:30 – 12:00         Lunsj

kl 12:00:                    Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO   37/18 Tilsyn 1-2018: Undersøking av fylkeskommunen sin tilpassing til nytt   personvernreglement (GDPR) (blir ettersendt)
KO   38/18 Oppfølging   av forvaltningsrevisjonsrapport FR 1-2018 "Svart økonomi,   arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
KO   39/18 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3-2018 «Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar» (blir   ettersendt)
KO   40/18 Leveranse- og framdriftsplan - Selskapskontroll for 2018
KO   41/18 Prosjektplan - Selskapsgjennomgang i Trafikkterminalen Kristiansund AS
KO   42/18 Prosjektplan - Selskapsgjennomgang i Astero AS
KO   43/18 Statusorientering - Handlingsplan generelt kontroll- og tilsynsarbeid
KO   44/18 Prosjektplan - Tilsyn 2-2018 : Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av inntektsstrømmen i kollektiv- og ferjedrifta
KO   45/18 Prosjektplan - Tilsyn 3-2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjonar med nærståande i skolesektoren og ressurssentra
KO   46/18 Oppdragsavtale 2019 - Møre og Romsdal Revisjon IKS
KO   47/18 Budsjett 2019 med økonomiplan for 2019-2022 i Møre og Romsdal Revisjon IKS
RS   18/18 Oppfølgingsliste 5/18 - kontrollsjef orienterer
RS   19/18 Samhandlingsmøte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal
RS   20/18 Fagsamling
  Godkjenning   av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.